در حال بارگذاری
به سبد خرید اضافه شد
ذرت منجمد کاله 400 گرمی

ذرت منجمد کاله 400 گرمی

امتیاز کالا : 18
87,000 ريال
79,000 ريال
نان نیمه آماده 9595 مثلثی 420 گرمی

نان نیمه آماده 9595 مثلثی 420 گرمی

امتیاز کالا : 32
99,900 ريال
81,000 ريال
نودل با طعم مرغ الیت 75 گرمی

نودل با طعم مرغ الیت 75 گرمی

امتیاز کالا : 24
25,000 ريال
21,500 ريال
نودل با طعم گوشت الیت 75 گرمی

نودل با طعم گوشت الیت 75 گرمی

امتیاز کالا : 24
25,000 ريال
21,500 ريال
نودل با طعم سبزیجات الیت 75 گرمی

نودل با طعم سبزیجات الیت 75 گرمی

امتیاز کالا : 24
25,000 ريال
21,500 ريال
پودر کتلت گیاهی  کرخه 150 گرمی

پودر کتلت گیاهی کرخه 150 گرمی

امتیاز کالا : 34
26,000 ريال
20,000 ريال
پودر همبرگر گیاهی کرخه 150 گرمی

پودر همبرگر گیاهی کرخه 150 گرمی

امتیاز کالا : 27
32,000 ريال
27,000 ريال
خمیر پیراشکی پمینا کاله 500 گرمی

خمیر پیراشکی پمینا کاله 500 گرمی

امتیاز کالا : 24
69,000 ريال
56,000 ريال
کاله برگر 90 درصد 400 گرمی پمینا کاله

کاله برگر 90 درصد 400 گرمی پمینا کاله

امتیاز کالا : 13
278,000 ريال
258,000 ريال
کباب لقمه گوشت 480 گرمی پمینا کاله

کباب لقمه گوشت 480 گرمی پمینا کاله

امتیاز کالا : 13
215,000 ريال
203,000 ريال
کراکت پنیر و مرغ 390 گرمی پمینا کاله

کراکت پنیر و مرغ 390 گرمی پمینا کاله

امتیاز کالا : 29
179,000 ريال
148,000 ريال
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا کاله

همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا کاله

امتیاز کالا : 13
115,000 ريال
108,000 ريال
لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر

لازانیا پیش پخت 500 گرمی زر

امتیاز کالا : 12
60,000 ريال
59,500 ريال