در حال بارگذاری
به سبد خرید اضافه شد
برنج پاکستانی هنرجو 10 کیلویی

برنج پاکستانی هنرجو 10 کیلویی

امتیاز کالا : 15
850,000 ريال
780,000 ريال
سبوس جو " 111 " 250 گرمی

سبوس جو " 111 " 250 گرمی

امتیاز کالا : 19
95,000 ريال
87,500 ريال
سبوس گندم " 111	" 250 گرمی

سبوس گندم " 111 " 250 گرمی

امتیاز کالا : 20
90,000 ريال
82,000 ريال
برنج 1

برنج 1

امتیاز کالا : 13
1,200,000 ريال
1,090,000 ريال
سبزی خشک شوید  عالی سرا 60 گرمی

سبزی خشک شوید عالی سرا 60 گرمی

امتیاز کالا : 32
65,000 ريال
49,000 ريال
سبزی خشک قورمه سبزی عالی سرا 60 گرمی

سبزی خشک قورمه سبزی عالی سرا 60 گرمی

امتیاز کالا : 37
65,000 ريال
49,000 ريال
سبزی خشک نعناع عالی سرا 60 گرمی

سبزی خشک نعناع عالی سرا 60 گرمی

امتیاز کالا : 35
60,000 ريال
48,000 ريال
لپه ایرانی ضامن 900 گرمی

لپه ایرانی ضامن 900 گرمی

امتیاز کالا : 36
215,000 ريال
169,000 ريال
عدس ایرانی ضامن 900 گرمی

عدس ایرانی ضامن 900 گرمی

امتیاز کالا : 31
150,000 ريال
115,000 ريال
نخود ایرانی ضامن 900 گرمی

نخود ایرانی ضامن 900 گرمی

امتیاز کالا : 40
195,000 ريال
149,000 ريال
لوبیا قرمز ایرانی ضامن 900 گرمی

لوبیا قرمز ایرانی ضامن 900 گرمی

امتیاز کالا : 38
215,000 ريال
147,500 ريال
لوبیا چیتی ایرانی ضامن 900 گرمی

لوبیا چیتی ایرانی ضامن 900 گرمی

امتیاز کالا : 35
275,000 ريال
199,500 ريال
نخود ایرانی ضامن 450 گرمی

نخود ایرانی ضامن 450 گرمی

امتیاز کالا : 31
83,000 ريال
69,000 ريال
لوبیا کشاورزی ایرانی ضامن 450 گرمی

لوبیا کشاورزی ایرانی ضامن 450 گرمی

امتیاز کالا : 32
102,000 ريال
85,000 ريال
برنج 9

برنج 9

امتیاز کالا : 14
1,150,000 ريال
1,020,000 ريال
چهار زیره پاکتی ضامن 100 گرمی

چهار زیره پاکتی ضامن 100 گرمی

امتیاز کالا : 21
50,000 ريال
44,900 ريال
گندم پوست کنده گلها 300 گرمی

گندم پوست کنده گلها 300 گرمی

امتیاز کالا : 26
38,000 ريال
34,900 ريال